Dzień dobry, cześć, miło mi Cię widzieć.

Cieszę się, że możemy wspólnie zadbać o najmłodszych.

Z najmłodszymi dla najmłodszych

to autorski program Dominiki Sochackiej – Drzewieckiej o kompetencjach i kulturze realizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O czym rozmawiamy?

Działanie „Z najmłodszymi dla najmłodszych” to niespełna roczny program, którego odbiorcami są dzieci do 6 r.ż., ale materiały opracowane podczas realizacji zadania adresowane są do rodziców, opiekunów, animatorów, edukatorów i nauczycieli.

Dlaczego to takie istotne?

Aktywizacja najmłodszych za pomocą muzyki i sztuki od pierwszych miesięcy życia wspiera ich prawidłowy rozwój emocjonalny. To przekłada się na wzmacnianie kompetencji społecznych oraz pozytywnie wpływa na poszerzanie kreatywności.

Jak to chcę osiągnąć?

Działanie opiera się w głównej mierze o zasadę design thinking oraz metody zgodne z pedagogiką Gordona – opierające się na wsłuchaniu w zmysł kreacyjny dziecka i podążanie za nim.

Dobrze jest wsłuchać się także w głos tych najmłodszych !

Przerzucenie ciężaru z roli edukatora/rodzica jako jedynego znającego się na działaniu artystycznym i wprowadzenie dialogu między dzieckiem a dorosłym w procesie tworzenia dzieła jest głównym założeniem, które będzie przyświecać podczas każdego działania w ramach „Z najmłodszymi dla najmłodszych”.

już nie mogę doczekać się realizacji…

Szereg autorskich warsztatów proponowanych w żłobkach i przedszkolach, cykl szkoleniowy dla opiekunów i edukatorów, przygotowanie publikacji edukacyjnych, podkastu wpłyną pozytywnie na poszerzenie wiedzy i umiejętności. 

czyli co dokładnie przede mną?

W ramach stypendium przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzonych zostanie 80 warsztatów dla dzieci, 3 dwudniowe szkolenia dla nauczycieli, animatorów oraz rodziców. Przygotowane zostaną również materiały edukacyjne oraz 12 odcinkowy podkast. które będą dostępne na stronie.

planuję zrobić wiele!

Mam szansę wycisnąć temat jak przysłowiową cytrynę. Wierzę, że to będzie niezwykła przygoda dla każdego i każdej, z kim spotkam się podczas realizacji stypendium.

    Zaglądaj tu często. Postaram się na bieżąco informować o kolejnych działaniach.